a gördülékeny cégalapítás 6 pontja

Több posztban foglalkoztunk már a cégalapítás fő kérdéseivel, ezúttal néhány olyan technikai kérdést gyűjtöttünk össze nektek, amikre célszerű figyelni, mert ennek elmulasztása sok bosszúsághoz vezethet.

a központi ügyintézés helye

Ha van saját tulajdonú ingatlanunk, ahol a társaság működni fog, akkor nincs probléma, mert egy tulajdoni lappal igazolható a székhelyhasználati jogosultság. Bérelt ingatlannál már körültekintőbbnek kell lenni, ilyenkor a tulajdonos nyilatkozatára is szükség van. Célszerű a bérleti szerződésben eleve rögzíteni, hogy a cég székhelyeként megjelölhető a bérlemény. Emellett ott vannak az úgynevezett székhelyszolgáltatók. Legtöbbjük csak a társaság levelezését veszi át, illetve iratokat tárol. Ilyenkor a tényleges központi ügyintézés máshol történik, ezért a székhely mellett a központi ügyintézés helyét is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

a tulajdonos személye

Ha nem magánszemély, hanem valamilyen szervezet (általában cég) akar a társaság tulajdonosa lenni, akkor annak a létezéséről, valamint a nevében aláíró személy képviseleti jogosultságáról meg kell győződni. Ez külföldi szervezet esetében eredeti cégiratok, meghatalmazások ellenőrzésével jár, mert ezek hiányában nem adható be a cégbejegyzési kérelem. Magyar cég esetén a cég létezése könnyen ellenőrizhető akár az interneten, de az aláírásra jogosult személy jó, ha magánál tart aláírási címpéldányt is.

az igazgató

A következő kérdés, hogy ki legyen a vezető tisztségviselő? És milyen jogviszonyban legyen a társasággal? A jogszabály alapján ugyanis néhány kivétellel a vezető tisztségviselők akár munkaviszonyban, akár megbízási jellegű jogviszonyban is elláthatják a tevékenységüket. Ha pedig munkaviszonyban vannak, akkor munkaszerződést kell kötniük a céggel és be kell őket jelenteni az illetékes munkaügyi hatóságnál is.  A megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő elláthatja a tevékenységét ellenérték nélkül, ugyanakkor arra figyelemmel kell lenni, hogy megfelelő társadalombiztosítási jogviszony híján járulékokat kell utána fizetnie a társaságnak.

mi a tőke: pénz vagy más?

Társasági formánként eltérő, hogy előír-e a jogszabály jegyzett tőke minimumot vagy sem, illetve ha előír, akkor annak mennyi az összege. Alapításkor arra fel kell készülni, hogy a törzstőkét, illetve annak egy részét vagy bankszámlára kell befizetni, vagy a vezető tisztségviselőnek át kell adni. Emellett a társaság esetenként alapítható akár teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulással (apport) is. Az apport tárgya lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró dolog, jog, ideértve az elismert követelést is. Nem szabad ugyanakkor felülértékelni az apport tárgyát, mert az azt szolgáltató tag öt évig felel a társaságnak azért, hogy az apport társasági szerződésben megjelölt értéke nem több, mint a szolgáltatáskori valós értéke.

engedélyek: most, később vagy soha?

A cégbejegyzés kapcsán kétféle engedélyt lehet megkülönböztetni. Az egyik az alapítási engedély, amelynek előzetes megléte (például pénzügyi vállalkozások esetén) feltétele a cég bejegyzésének. A másik a tevékenységi engedély, amelynek megléte ugyanakkor nem feltétele a bejegyzésnek. Azaz, ha a társaság alapítási engedélynek nem minősülő engedélyhez kötött tevékenységet fog végezni, a cégbíróság bejegyzi a céget, de ténylegesen az adott tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg. Ezeket az engedélyeket közzé kell tenni a cégközlönyben is.

adóhatóság

Az adózási kérdésekkel már foglalkoztunk, itt csak egy furcsaságra hívjuk fel a figyelmet. A cégeljárás elvileg „egyablakos” rendszer, ám ezt nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Az alapítónak ugyanis a cégbejegyzési kérelem beadásától számított tizenöt napon belül a cégbírósági adatszolgáltatástól függetlenül be kell adnia egy külön adatbejelentést is a cég nevében közvetlenül az illetékes adóhatóságnak, és ennek elmulasztása esetén még bírsággal is számolni kell.

 

+1 üzleti tipp!

Gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges törzstőke elhelyezésére, kezelésére válaszd a K&H Bankot! Keresd fel a Hozzád legközelebbi K&H bankfiókot és hozd magaddal a megalakítandó cég létesítő okiratát!