Adatkezelési tájékoztató

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban: Bank) a K&H: üzletet ide! program (továbbiakban: Program) keretein belül vállalkozások és természetes személyek adatait kezeli. A Programmal kapcsolatos részletes információkat a K&H: üzletet ide! programszabályzat és felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) című dokumentum tartalmazza.

I. Kikre vonatkozik a tájékoztató és mit értünk adatkezelés alatt?
Az adatvédelmi jogszabályok (melyeket a www.kh.hu oldalon adatvédelem név alatt található adatvédelmi tájékoztató is felsorol) – így első sorban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) - a természetes személyek adatainak kezelésére írnak elő követelményeket.
A Programban résztvevő olyan vállalkozások, melyek nem társas vállalkozásként folytatnak tevékenységet, és nem jogi személyként adják meg adataikat az egyes oldalakon, hanem természetes személyként, azonban gazdasági tevékenységi körükben eljárva adnak meg adatokat a Programban való részvétel érdekében az adatvédelmi jogszabályok definíciói szerint és jelen tájékoztató vonatkozásában érintettnek minősülnek, és így rájuk terjednek ki jelen tájékoztató rendelkezései. Azon természetes személyek, akik még nem végeznek gazdasági tevékenységet, de vállalkozás indítását tervezik a Program bizonyos funkcióit (kedvezmény regisztráció, Szakértők kérdezése, üzletetide! térkép alkalmazáson üzlethelyiség megosztása és érdeklődés), adataik megadásával szintén igénybe vehetik.
A Program tekintetében arra a műveletre korlátozódik, mely feltétlenül szükséges az Érintett által elküldött kérés, azaz az adatkezelés célja (l. lent) teljesüléséhez. A személyes adatokat csak azok a banki munkavállalók, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik feladat és munkakörük ellátásához az adott személyes adat ismerete feltétlenül szükséges.

II. Mi az adatkezelés célja, természete, a kezelt adatok köre?

A Bank a Program segítségével a vállalkozás indítását tervezőket, valamint a már működő, fejlődő vállalkozásokat kívánja támogatni az uzletetide.hu oldalon elérhető tartalmakkal. A vállalkozás indítását tervezők, illetve a már működő vállalkozások az oldalon elérhető tartalmak, üzlettámogató eszközök segítségével fejleszthetik vállalkozásukat. Az adatkezelés célja a vállalkozás indítását tervezők, vállalkozást működtetők pénzügyi és cégvezetési edukációja, elektronikus oktatási anyagok elérhetősége, kedvezmények nyújtása a K&H Bank szerződött partnerein keresztül, valamint segítségnyújtás a banki szolgáltatások igénybevétele kapcsán, esetlegesen hitelezéssel való megvalósításában.
A Bank az uzletetide.hu oldal létrehozásához és működtetéséhez, karbantartásához közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő, mint adatfeldolgozó a Bankkal kötött szerződésben vállalja az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megtartását. Az oldal üzemeltetőjének neve és elérhetősége: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.). A Bank egyéb adatfeldolgozó közreműködőt a programmal kapcsolatosan nem vesz igénybe.

II.1. Vállalkozások
A Programban részt vehetnek jogi személy vállalkozások és olyan vállalkozások is, melyek nem társas vállalkozásként folytatnak tevékenységet, és nem jogi személyként adják meg adataikat az egyes oldalakon, hanem természetes személyként, azonban gazdasági tevékenységi körükben eljárva. Ezekben az esetekben az adatok kezelését az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével végzi a Bank, hiszen azok hatálya kiterjed ezen természetes személyekre is. Ennek megfelelően az uzletetide.hu microsite alatt fellelhető oldalak esetében az adatkezelés célja a következő:

"üzlettámogató kedvezmények": az Érintett a Banktól igényelhet az uzletetide.hu oldalon üzlettámogató kedvezményeket, melyeket az uzletetide.hu oldalon felsorolt társaságok nyújtanak. Az üzlettámogató kedvezmények a cégforma, cégnév / név, adószám, levelezési cím, telefonszám és e-mail cím megadásával igényelhetők. Ebben az esetben az adatkezelés célja a kedvezmények igénybevételének biztosítása azzal, hogy az igénylők listáját és előzőekben felsorolt adatait a Bank a kedvezményeket biztosító partnerek számára továbbítja a kedvezmények igénylésének ellenőrzése és utókövetése, marketing célú megkeresés érdekében.
A kedvezményt nyújtó társaságok az alábbiak
• K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9, adószám: 10195664-4-44)
• Vállalkozás Okosan Kft (székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 53., adószám: 24807629-2-42.)
• Shoprenter Kft (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., adószám: 23174108-2-09)
• Prezimester - Dr. Szugyiczki-Györfi Katalin EV (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1., adószám: 66420880-1-51)
• DisplayNOW Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.; Cg. 01-10- 142054; adószám: 27958896-2-41).
Stúdió 68 Reklámajándék Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 2. adószám: 13219947-2-43.)


„kérdezd a szakértőt”: Az uzletetide.hu oldalon a K&H Bankkal együttműködő szakértő partnereknek lehet a hozzájuk rendelt témakategória kapcsán kérdéseket feltenni. Az Érintettek nevük, e-mail címük megadásával, zárt csatornán, publikusan nem látható módon tudják kérdéseiket elküldeni az általuk kiválasztott szakértőhöz. A szakértő az Érintettek által megadott e-mail címre, a publikum számára nem látható módon küldi meg válaszát. A megadott adatok kezelésének célja a kérdések szakértőnek való eljuttatása és a válaszadás lehetőségének biztosítása. Az Érintettek kérdését és a szakértők által arra adott válaszokat a Bank is megkapja és kezeleni kívánja abból a célból, hogy azokból az oldalon „gyakran felmerülő kérdések” tartalmat legyen lehetősége előállítani.

„rendezvények”: A Bank az induló és fejlődő vállalkozások számára regisztrációhoz kötött, díjmentes rendezvényeket szervez. A rendezvényre vállalkozások és magánszemélyek egyaránt regisztrálhatnak, amennyiben vállalkozás indítását tervezik. A rendezvény jellegétől függően a Bank által kért és adatmegadás esetén kezelt adatok eltérőek lehetnek: pl. résztvevő neve, résztvevő személyigazolvány száma, cégforma: társasvállalkozás/egyéni vállalkozás/”magánszemély vagyok”, telefonszám, email cím, részvétel módja: személyes/online, „a K&H Bank ügyfele?”, „parkolóhelyet igényel?”, gépjármű rendszáma, „partnerrel érkezik?”, partner neve, partner személyigazolvány száma. Az adatkezelés célja a rendezvényekre történő regisztráció teljesítése, a rendezvény előtti napokban emlékeztető e-mail küldése a közelgő rendezvényről, a rendezvény utáni napokban a rendezvényen előadott prezentációk, illetve a rendezvényről készült képgaléria elérhetőségének megadása. Az aktuálisan elérhető rendezvényekről az uzletetide.hu/rendezvenyek al-oldalon lehet tájékozódni.

„e-tananyagok letöltése”: A K&H Bank szakértő Partnerei együttműködésével elektronikus oktatási tananyagokat készít, melynek célja, hogy edukációval támogassa a vállalkozás indítását tervezők, valamint a már működő vállalkozások fejlődését. Az egyes tananyagok ingyenesen letölthetők, azok számára, akik vállalkozói adataikkal regisztrálnak (cégnév, cég adószáma, telefonszám, e-mail cím) és elfogadják az adatkezelési hozzájárulást. Az elektronikus oktatási tananyagok mellett, lehetőség van a K&H üzleti tippek hírlevélre is feliratkozni, mely vállalkozásokat érintő híreket, és üzleti ajánlatokat tartalmaz.

„üzletetide! térképes alkalmazás" – saját üzlethelyiség megosztása POI rögzítése és érdeklődés a rögzített POI kapcsán”: Az „üzletet ide!” térképes alkalmazás segítségével a vállalkozói felhasználók ún. POI (Point of Interest) segítségével virtuálisan jelölni tudják, ha szeretnék megosztani saját üzlethelyiségük egy részét más vállalkozó(k)val. Az „üzlethelyiségem megosztása”(más vállalkozással) POI térképre történő rögzítésekor meg kell adni a vállalkozás e-mail címét és el kell fogadni az adatkezelési hozzájárulást. Azon vállalkozások, akik a térképen rögzített „üzlethelyiségem megosztása” POI után érdeklődnek, azaz, szívesen használnák közösen az adott üzlethelységet, úgy egy automatikus e-mail értesítéssel kapcsolatba tudnak lépni a POI-t rögzítő vállalkozással, amihez meg kell adniuk vállalkozásuk e-mail címét és el kell fogadni az adatkezelési hozzájárulást.


III. Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az egyes oldalakon az egyéni vállalkozások által természetes személyként megadott adatok esetében szükséges hozzájárulás megadása az adatkezeléshez. A hozzájárulás megadása egy jelölőnégyzet megjelölésével történik, mely jelölőnégyzet mellett az adott adatkezelési folyamathoz kapcsolódó rövid tájékoztató is megtalálható.
III.1. kedvezmények vállalkozásoknak:
Amennyiben a cégforma társas vállalkozás, a kedvezmények igényléséhez elegendő a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadása valamint jelen tájékoztató megismerése. Amennyiben a cégforma mezőben egyéni vállalkozást jelöl meg az Érintett, a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadásán valamint jelen tájékoztató megismerésén túl az Érintett adatainak a kedvezményeket biztosító partnerek részére történő adattovábbításhoz való kifejezett hozzájárulás is szükséges az Érintett részéről. Ez utóbbi hozzájárulás megadásához szükséges információk a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzet melletti linken érhetőek el, mely az Érintett előzetes tájékoztatására szolgálnak jelen tájékoztatón túl.
III.2. „kérdezd a szakértőt”

A Bankkal együttműködő szakértő partnereknek történő kérdésfeltevéshez és a velük történő kommunikációhoz az érdeklődők számára a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadása, valamint jelen tájékoztató megismerése szükséges. Amennyiben egyéni vállalkozó vagy magánszemély érdeklődők a regisztráción túlmenően a Bank termékeiről, illetve ajánlatairól szóló értesítéseket is kívánnak kapni, a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadásán és jelen tájékoztató megismerésén túl a közvetlen megkeresések küldéséhez való kifejezett hozzájárulás is szükséges részükről. Ez utóbbi hozzájárulás megadásához szükséges információk, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzet melletti linken érhetőek el, mely az Érintett előzetes tájékoztatására szolgálnak jelen tájékoztatón túl.

III.3. rendezvények

A rendezvények után érdeklődők számára a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadása, valamint jelen tájékoztató megismerése szükséges a regisztrációhoz. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a rendezvényre történő jelentkezéssel, az Ön adatainak megadásával ad meg. Amennyiben partnerrel érkezik a rendezvényre, a partnerétől adatai kezeléséhez a hozzájárulást Önnek kell beszereznie. Amennyiben egyéni vállalkozó vagy magánszemély érdeklődők a regisztráción túlmenően a Bank termékeiről, illetve ajánlatairól szóló értesítéseket is kívánnak kapni, a Programszabályzat és Felhasználási Feltételek elfogadásán és jelen tájékoztató megismerésén túl a közvetlen megkeresések küldéséhez való kifejezett hozzájárulás is szükséges részükről. Ez utóbbi hozzájárulás megadásához szükséges információk, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzet melletti linken érhetőek el, mely az Érintett előzetes tájékoztatására szolgálnak jelen tájékoztatón túl.

IV. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat a Bank a kedvezmények vállalkozásoknak, valamint az elektronikus tananyagok és K&H üzleti tippek hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatmegadás időpontjától számított 5 évig, kezeli. A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés esetén a rendezvény megtartásáig, valamint a rendezvényhez kapcsolódó prezentációk, képgaléria elérhetőségének elküldéséig kezeljük az Ön személyes adatait.
A hozzájárulás visszavonható, egyben a jövőben történő hasonló tárgyú megkeresések küldése megtiltható a Bank bármely elérhetősége (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu) felé, vagy az uzletetide@kh.hu e-mail címre intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen. Az elektronikus oktatási anyagokra való fel- és leiratkozáshoz, azok e-mail-es kiküldéséhez a Bank az EDIMA.email Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7.), mint adatfeldolgozó szolgáltatását kiszervezett tevékenység keretében veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett címadatokat kizárólag a Bank adatkezelésének ideje alatt kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás visszavonása az addig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A további megkereshetőség megtiltása esetén a Bank az Érintett adatait véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
V. Az Érintettnek milyen jogai és jogérvényesítési lehetőségei vannak?
V.1. Határidő
A Bank az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
A Bank szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Bank a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

V.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
V.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Banktól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• A Bank
- milyen személyes adatot;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél miatt;
- mennyi ideig
• kezeli; továbbá, hogy
• a Bank kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• a Bank alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profialkotást is.

V.2.2. Helyesbítéshez való jog
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett e jogának gyakorlása logikailag kizárt.

V.2.3. A zárolás (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Bank korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Bank arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
V.2.5. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BANK indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a BANK gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
- a személyes adatokat a BANK-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

V.3 Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Bank vagy az Adatfeldolgozó(k) a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
-panaszt nyújthat be a felügyeleti Hatósághoz (Nemz(állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.
-A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAIH székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
K&H Bank Zrt.