Adatkezelési tájékoztató

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban: Bank) a K&H: üzletet ide! program (továbbiakban: Program) keretein belül vállalkozások és természetes személyek adatait kezeli. A Programmal kapcsolatos részletes információkat a K&H: üzletet ide! programszabályzat és felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) című dokumentum tartalmazza.
I. Kikre vonatkozik a tájékoztató és mit értünk adatkezelés alatt?
Az adatvédelmi jogszabályok (melyeket a www.kh.hu oldalon adatvédelem név alatt található adatvédelmi tájékoztató is felsorol) – így első sorban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) - a természetes személyek adatainak kezelésére írnak elő követelményeket.
A Programban résztvevő olyan vállalkozások, melyek nem társas vállalkozásként folytatnak tevékenységet, és nem jogi személyként adják meg adataikat az egyes oldalakon, hanem természetes személyként, azonban gazdasági tevékenységi körükben eljárva adnak meg adatokat a Programban való részvétel érdekében az adatvédelmi jogszabályok definíciói szerint és jelen tájékoztató vonatkozásában érintettnek minősülnek, és így rájuk terjednek ki jelen tájékoztató rendelkezései. Azon természetes személyek, akik még nem végeznek gazdasági tevékenységet, de vállalkozás indítását tervezik a Program bizonyos funkcióit (kedvezmény regisztráció, Szakértők kérdezése, üzletetide! térkép alkalmazáson üzlethelyiség megosztása és érdeklődés), adataik megadásával szintén igénybe vehetik.
A Program tekintetében arra a műveletre korlátozódik, mely feltétlenül szükséges az Érintett által elküldött kérés, azaz az adatkezelés célja (Il. lent) teljesüléséhez. A személyes adatokat csak azok a banki munkavállalók, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik feladat és munkakörük ellátásához az adott személyes adat ismerete feltétlenül szükséges.
II. Mi az adatkezelés célja, természete, a kezelt adatok köre?
A Bank a Program segítségével a vállalkozás indítását tervezőket, valamint a már működő, fejlődő vállalkozásokat kívánja támogatni az uzletetide.hu oldalon elérhető tartalmakkal. A vállalkozás indítását tervezők, illetve a már működő vállalkozások az oldalon elérhető tartalmak, üzlettámogató eszközök segítségével fejleszthetik vállalkozásukat. Az adatkezelés célja a vállalkozás indítását tervezők, vállalkozást működtetők pénzügyi és cégvezetési edukációja, elektronikus oktatási anyagok elérhetősége, kedvezmények nyújtása a K&H Bank szerződött partnerein keresztül, valamint segítségnyújtás a banki szolgáltatások igénybevétele kapcsán, esetlegesen hitelezéssel való megvalósításában.
A Bank az uzletetide.hu oldal létrehozásához és működtetéséhez, karbantartásához közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő, mint adatfeldolgozó a Bankkal kötött szerződésben vállalja az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megtartását. Az oldal üzemeltetőjének neve és elérhetősége: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.).
II.1. Vállalkozások
A Programban részt vehetnek jogi személy vállalkozások és olyan vállalkozások is, melyek nem társas vállalkozásként folytatnak tevékenységet, és nem jogi személyként adják meg adataikat az egyes oldalakon, hanem természetes személyként, azonban gazdasági tevékenységi körükben eljárva. Ezekben az esetekben az adatok kezelését az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével végzi a Bank, hiszen azok hatálya kiterjed ezen természetes személyekre is. Ennek megfelelően az uzletetide.hu microsite alatt fellelhető oldalak esetében az adatkezelés célja a következő:
 üzlettámogató kedvezmények: az Érintett a Banktól igényelhet az uzletetide.hu oldalon üzlettámogató kedvezményeket, melyeket az uzletetide.hu oldalon felsorolt társaságok nyújtanak. Az üzlettámogató kedvezmények a cégforma, cégnév / név, adószám, levelezési cím, telefonszám és e-mail cím megadásával igényelhetők. Ebben az esetben az adatkezelés célja a kedvezmények igénybevételének biztosítása azzal, hogy az igénylők listáját és előzőekben felsorolt adatait a Bank a kedvezményeket biztosító partnerek számára továbbítja a kedvezmények igénylésének ellenőrzése és utókövetése, marketing célú megkeresés érdekében.


 „kérdezd a szakértőt”: Az uzletetide.hu oldalon a K&H Bankkal együttműködő szakértő partnereknek lehet a hozzájuk rendelt témakategória kapcsán kérdéseket feltenni. Az Érintettek nevük, e-mail címük megadásával, zárt csatornán, publikusan nem látható módon tudják kérdéseiket elküldeni az általuk kiválasztott szakértőhöz. A szakértő az Érintettek által megadott e-mail címre, a publikum számára nem látható módon küldi meg válaszát. A megadott adatok kezelésének célja a kérdések szakértőnek való eljuttatása és a válaszadás lehetőségének biztosítása. Az Érintettek kérdését és a szakértők által arra adott válaszokat a Bank is megkapja és kezelni kívánja abból a célból, hogy azokból az oldalon „gyakran felmerülő kérdések” tartalmat legyen lehetősége előállítani.
Szakértő Partnerek:
• Rammacher Zoltán kkv marketing és értékesítés támogatás vezető, K&H Bank
• Németh László Számlavezetés és bankkártya termékmenedzsment vezetője, K&H Bank
• Csasztvan Nóra társalapító, vezérigazgató – DisplayNOW Zrt.
• Tresó István agrárüzletág vezetője, K&H Bank
• Szilágyi Anita közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
• Vuray György vállalkozási pénzügyi, és üzletfejlesztési tanácsadó a Vállalkozás Okosan alapítója, vezető tanácsadója
• Stygár László szolgáltatásfejlesztési vezető, alapító tulajdonos, Számlázz.hu
• Tüske Tamás co-founder & CEO, ViddL
• Réti Virág co-founder & CEO, Cabsolutely
• Kulcsár István Róbert Shoprenter.hu vezető tanácsadója
• Szugyiczki András kockázati-tőke szakértő
• Sárospataki Albert CEO, Billingo
• Plicher Zoltán Stúdió 68 Reklámajándék Kft, tulajdonos
• Poór Zoltán stratégiai igazgató, Webgenerátor Kft.
• Hőnyi Péter stratégiai tanácsadó, K&H Bank

 „rendezvények”: A Bank az induló és fejlődő vállalkozások számára regisztrációhoz kötött, díjmentes rendezvényeket szervez. A rendezvényre vállalkozások és magánszemélyek egyaránt regisztrálhatnak, amennyiben vállalkozás indítását tervezik. A rendezvény jellegétől függően a Bank által kért és adatmegadás esetén kezelt adatok eltérőek lehetnek: pl. résztvevő neve, résztvevő személyigazolvány száma, cégforma: társasvállalkozás/egyéni vállalkozás/”magánszemély vagyok”, telefonszám, email cím, részvétel módja: személyes/online, „a K&H Bank ügyfele?”, „parkolóhelyet igényel?”, gépjármű rendszáma, „partnerrel érkezik?”, partner neve, partner személyigazolvány száma. Az adatkezelés célja a rendezvényekre történő regisztráció teljesítése, a rendezvény előtti napokban emlékeztető e-mail küldése a közelgő rendezvényről, a rendezvény utáni napokban a rendezvényen előadott prezentációk, illetve a rendezvényről készült képgaléria elérhetőségének megadása. Az aktuálisan elérhető rendezvényekről az uzletetide.hu/rendezvenyek al-oldalon lehet tájékozódni.
A Bank a rendezvényekkel kapcsolatos e-mail értesítők kiküldéséhez közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő, mint adatfeldolgozó a Bankkal kötött szerződésben vállalja az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megtartását. A közreműködő neve és elérhetősége: BloomReach, Inc. (82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041),
 „e-tananyagok letöltése”: A K&H Bank szakértő Partnerei együttműködésével elektronikus oktatási tananyagokat készít, melynek célja, hogy edukációval támogassa a vállalkozás indítását tervezők, valamint a már működő vállalkozások fejlődését. Az egyes tananyagok ingyenesen letölthetők, azok számára, akik vállalkozói adataikkal regisztrálnak (cégnév, cég adószáma, telefonszám, e-mail cím) és hozzájárulnak az adatkezeléshez. Az elektronikus oktatási tananyagok mellett, lehetőség van a K&H üzleti tippek hírlevélre is feliratkozni, mely vállalkozásokat érintő híreket, és üzleti ajánlatokat tartalmaz. Az e-tananyagok a letöltést követően e-mail-ben is kiküldésre kerülnek a felhasználó által megadott e-mail címre, mely e-mail-ek kiküldéséhez a Bank közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő, mint adatfeldolgozó a Bankkal kötött szerződésben vállalja az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megtartását. A közreműködő neve és elérhetősége: BloomReach, Inc. (82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041),

„üzletetide! térképes alkalmazás – saját üzlethelyiség megosztása POI rögzítése és érdeklődés a rögzített POI kapcsán”: Az „üzletet ide!” térképes alkalmazás segítségével a vállalkozói felhasználók ún. POI (Point of Interest) segítségével virtuálisan jelölni tudják, ha szeretnék megosztani saját üzlethelyiségük egy részét más vállalkozó(k)val. A megosztani kívánt üzlethelyiség iránt érdeklődő személyek pedig a rögzítő által megadott információkat megkapva felvehetik a kapcsolatot a rögzítővel.
Az „üzlethelyiségem megosztása”(más vállalkozással) POI térképre történő rögzítésekor meg kell adni a vállalkozás címét, tevékenységét, az üzlethelységből felkínálandó terület méretét m2-ben és az e-mail címét. Az e-mail cím azonosításra szolgál, amennyiben a már rögzített POI-ra az értesítések leállítására érkezik kérés a felhasználótól a Bank felé, valamint kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít a Banknak, az üzlethelység megosztás megvalósulásának státuszáról. A megadott személyes adatokat a Bank a hozzájárulás birtokában továbbítja a rögzítésre történő érdeklődés esetén az érdeklődő részére.

Azon vállalkozások, akik a térképen rögzített „üzlethelyiségem megosztása” POI után érdeklődnek, azaz, szívesen használnák közösen az adott üzlethelységet, úgy egy automatikus e-mail értesítéssel kapcsolatba tudnak lépni a POI-t rögzítő vállalkozással, amihez meg kell adniuk vállalkozásuk tevékenységét, az igénybe kívánt venni üzlethelység méretet m2-ben és az e-mail címet.. Az e-mail cím kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít a Banknak, az üzlethelység megosztás megvalósulásának státuszáról.III. Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az egyes oldalakon az egyéni vállalkozások által természetes személyként megadott adatok, illetve a jogi személy nevében eljáró természetes személyek által őket azonosító adatok esetében szükséges hozzájárulás megadása az adatkezeléshez. A hozzájárulás megadása egy jelölőnégyzet megjelölésével történik, mely jelölőnégyzet mellett az adott adatkezelési folyamathoz kapcsolódó rövid tájékoztató is megtalálható.

IV. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat a Bank a kedvezmények vállalkozásoknak, valamint az elektronikus tananyagok és K&H üzleti tippek hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatmegadás időpontjától számított 1 évig, kezeli. A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés esetén a rendezvény megtartásáig, valamint a rendezvényhez kapcsolódó prezentációk, képgaléria elérhetőségének elküldéséig kezeljük az Ön személyes adatait.
A hozzájárulás visszavonható, egyben a jövőben történő hasonló tárgyú megkeresések küldése megtiltható a Bank bármely elérhetősége (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu) felé, vagy az uzletetide@kh.hu e-mail címre intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen. Az elektronikus oktatási anyagok e-mail-es kiküldéséhez, a rendezvényekre történő regisztrációhoz kapcsolódó e-mail küldések esetén a Bank a BloomReach, Inc. (82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041), mint adatfeldolgozó szolgáltatását kiszervezett tevékenység keretében veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett címadatokat kizárólag a Bank adatkezelésének ideje alatt kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás visszavonása az addig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A további megkereshetőség megtiltása esetén a Bank az Érintett adatait véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
V. Az Érintettnek milyen jogai és jogérvényesítési lehetőségei vannak?

V.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok és jogorvoslathoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatást - ismerje meg adatkezelési tájékoztatónkat a kh.hu/adatvedelem címen.K&H Bank Zrt.