Hozzájárulási nyilatkozat adatkezeléshez

Mihez is adok hozzájárulást?
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban: Bank) a K&H: üzletet ide! program (továbbiakban: Program) keretében lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy a Bank uzletetide.hu oldalán a térképes applikáción az ún. „ üzlethelyiségem megosztása” POI kapcsán érdeklődést fejezzenek ki a POI-t rögzítője felé.

Mely adataimat kezeli a Bank, mi az adatkezelés jogalapja, kik ismerhetik meg az adataimat?
A kezelt adatok körét kizárólag az uzletetide.hu oldalon megadott adatok (cégforma, e-mail cím) jelentik, az adatkezelés célja pedig a felhasználó „üzlethelyiségem megosztása” POI-ra vonatkozó érdeklődésének e-mail-ben történő eljuttatása a POI-t rögzítő vállalkozás számára, valamint kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít a Banknak, az üzlethelység megosztás megvalósulásának státuszáról.
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön által jelen tájékoztató alapján megadott kifejezett és önkéntes hozzájárulás.
Az adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük szerint erre jogosultak. A Bank a Program oldal üzemeltetéséhez, működtetéséhez szerződéses közreműködőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, a közreműködő neve és elérhetősége: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.). A közreműködő a Bankkal kötött szerződésben garantálja az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését.
Milyen jogaim, jogorvoslati lehetőségeim vannak a kezelt adataimmal kapcsolatban, meddig őrzi meg őket a Bank?
A megadott adatokat a Bank az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatmegadás időpontjától számított 5 évig, kezeli. Fentiek szerinti hozzájárulását a Bank mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezik. A hozzájárulás visszavonható a Bank bármely elérhetősége (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu) felé, vagy az uzletetide@kh.hu e-mail címre intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen. A további megkereshetőség megtiltása esetén a Bank az Érintett adatait csak a tilalmi lista vezetése céljából fogja kezelni.
Kérelmezheti a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog.
Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Mit tegyek, ha további információra van szükségem?
Tájékozódhat az uzletetide.hu internetes oldalon fellelhető Adatkezelési tájékoztatóból, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról rendelkezéseiből, illetve tájékoztatást kérhet a Bank uzletetide.hu oldalán szereplő bármely elérhetőségén.